gjsiktig
Om oss
Tjenester
Kurs/foredrag
Presse/historier
Produkter/Butikk
Linker

Hva er laser ?

Det finnes mange typer laser som brukes innen medisin. I hovedsak  finnes det to grupper:

Sterk laser som brukes for å skjære, koagulere eller brenne bort vev.

Svake lasere
som brukes for å stimulere cellefunksjonene. På engelsk heter den Low level laser therapy- LLLT. Denne brukes da til terapeutisk behandling. Meget kort kan man si at laser påvirker det lokale immunforsvaret, sirkulasjon i blod- og lymfesystemet, stoffskiftet i cellene og utskilling av bl. a. endorfiner og prostaglandiner.

Laseren sender lysstråler inn i kroppen i form av en strøm av "fotoner". Disse fotonene setter i gang biologiske prosesser i kroppen. Fotonene beveger seg i perfekte formasjoner og kan konsentreres slik at de er i stand til å trenge gjennom hudens overflate uten å skape varme eller skade huden. Vi kjenner heller ikke til negative bivirkninger. Fotoner vil bare absorberes av de cellene som "trenger hjelp" eller har "funksjonsfeil". Dersom en kroppcelle fungerer normalt, vil man ikke oppdage noen resultater av behandlingen. Man bruker en "probe" som man presser eller fører over huden som sender ut rødt og nær infrarødt lys i håp om å forbedre legningprosesser, lindre smerte og redusere antallet bakterier.

Den biologiske virkning gir raskere reparasjon av vev og cellevekst, fotoner fra laserlyset trenger gjennom vevet og akselererer vekst og reproduksjon av celler. Laserlyset øker den mengden av energi som er tilgjengelig for cellene, slik at den raskere kan ta opp næring å kvitte seg med avfallsstoffer.

Sårheling - laserlys stimulerer utviklingen av fibroblaster (fibroblastene er byggesteinene i kollagenet som er den viktigste komponenten i legning av sår.) Kollagen er et protein som er nødvendig for å erstatte gammelt vev og for å reparere vevsskader. På grunn av dette er laserbehandling effektivt på åpene sår, sår som ikke vil gro, og brannskader. Laserbehandling reduserer arrdannelse slik at sekundære plager som eks. nedsatt sirkulasjon/ elastisitet i omkringliggende vev minimaliseres.

Betennelsesdempende - laserbehandling motvirker ødemer (væskeansamling i vevet som fører til hevelser.) Både fordi den på den ene siden forårsaker utvidelse av blodkarene, men også fordi den på den andre siden aktiverer det lymfatiske dreneringssystemet ( drenerer områder med hevelser.) Dette fører til en reduksjon av hevelser som skyldes skader eller betennelsestilstander.

Øker blodsirkulasjonen -
 laserlys fører til en betydelig økning i dannelse an nye kapilærer (de aller minste blodkarene) i skadet vev. Dette øker hastigheten på legningsprosessen, lukker sår hurtigere og reduserer arrdannelse. En annen positiv virkning er akselasjon av dannelse av blodkar.

Smertelindrende -

Av typen maskinell behandling, er laser den behandlingsformen som det er gjort aller mest forskning rundt.   Man vet at laser har meget positiv effekt på en rekke lideldser, bl. a. sår, seneskader, ligamentskader, smerter, betennelsestilstander i bløtvev m.m. De siste årene har bruken av smertestillende til dyr økt kraftig, og laser er nå på full vei inn som et mulig smertelindringsmiddel særlig ved langvarie og kroniske smerter.

Vi bruker Optilas VetScan 2000 mw laser.